sunnuntai 10. syyskuuta 2017

Johdanto Kaaos ja Kosmos -kirjasarjaan


KAAOS JA KOSMOS -KIRJASARJA:


1. Osa: Kaaos ja Ajan Henki

Siirry kirjan sisällysluetteloon

 

 

Tilaa painettu kirja: 

Kaaos ja Ajan Henki, BoD, 2017

ISBN: 978-952-339-546-6

Zeitgeist - Ajan henki, Into Kustannus, 2011

ISBN: 978-952-264-095-6

--- 

 

2. Osa: Kosmos ja Totuuden Tie

Siirry kirjan sisällysluetteloon

 

 

Tilaa painettu kirja: 

Kosmos ja Totuuden Tie, BoD, 2017

ISBN: 978-952-339-668-5

---


Johdanto: Mitä on metafysiikka?


Metafysiikka totuutta ja todellisuuden olemusta tutkiva juuritieto, joka tulee ennen kaikkia muita tieteen aloja. Metafysiikka kertoo keitä olemme ja mikä on asemamme suhteessa maailmankaikkeuteen. Millään ei ole niin suurta ja kokonaisvaltaista vaikutusta ihmisten arkielämään ja yhteiskunnan toimintaan, kuin perinpohjaisella muutoksella metafyysisessä maailmankuvassamme.

Metafysiikka ei ole uskonto. Metafysiikka ei edellytä uskonnollista mieltä. Päin vastoin – selkeä metafyysinen maailmankatsomus on puhtaasti järkiperäinen. Silti se tarjoaa tien syvällisesti henkiseen maailmankatsomukseen. Ei kuitenkaan uskon, vaan totuuden kautta.

Metafysiikka on korkein tiede ja kuten kaikkia tieteitä, myös metafysiikkaa voidaan testata kokeellisesti. Tosin tässä tapauksessa koelaboratoriona toimii koko maapallo. Metafyysinen ymmärryksemme tai ymmärtämättömyytemme näkyy näet suoraan siinä, kuinka suhtaudumme toisiimme ja ympäristöömme. Se määrittää kuinka järjestämme yhteiskuntamme, kuinka suhtaudumme tieteeseen ja kuinka käytämme teknologiaa. Ymmärrys metafyysisen perusjärjestyksen säännöistä ja lainalaisuuksista pitää sisällään kokonaisvaltaisen ymmärryksen ihmisen asemasta, tehtävästä ja tarkoituksesta osana maailmankaikkeutta. Niinpä metafyysiikka tulee ennen kaikkia muita tiedon ja ymmärryksen tasoja. Se on ensimmäinen tiede, joka asettaa, järjestää ja määrittää kaiken mitä sen jälkeen tulee.

Metafyysisen perusjärjestyksen ymmärrykseen kuuluu tietoisuus kahden todellisuudentason – kaaoksen ja kosmoksen – olemassaolosta, sekä niiden keskinäisestä arvojärjestyksestä. Aistein havaittava arkitodellisuus on todellisuuden alhaisempi taso ja rinnastuu kaaokseen. Kaikki mikä on ajassa syntynyttä on ajalle alisteista ja ikuisen muutoksen tilassa. Kaaoksen takana vaikuttaa kuitenkin myös korkeampi aistein havaitsematon, vakaa ja muuttumaton järjestys, joka ei ole ajalle alisteinen ja jonka korkeasti järjestäytyneen luonteen ihminen saattaa tavoittaa järkensä keinoin, ja jonka peruslainalaisuudet hän voi pukea matemaattisten yhtälöiden muotoon.

Mikäli oivallamme todellisuuden metafyysisen perusjärjestyksen oikein ja rakennamme yhteiskuntamme tätä korkeampaa järjestystä sekä siitä kumpuavaa ajatonta viisautta ja ymmärrystä noudattaen, asettuu myös ihminen ja ihmisyhteiskunta tällöin luonnollisella tavalla osaksi luonnon korkeampaa järjestystä. Todellisuuden metafyysisen perusjärjestys oikein oivallettuna tarjoaa ihmiskunnalle paitsi korkean tiedon ja teknologian, myös korkean elintason ja symbioottisen vuorovaikutussuhteen ympäristöönsä.

Mutta mikäli metafyysinen perusjärjestys on kadotettu; mikäli sen olemassaoloa ei tunnusteta eikä sen etsimistä tai arvostamista pidetä edes tärkeänä – edustaa yhteiskunta ja kaikki mitä ihminen sen osana tekee tekee tällöin alhaisempaa järjestystä eli kaaosta. Tällöin yhteiskunta on rakennettu kaaoksen perustalle, mikä väistämättä johtaa yhteiskunnan ennemmin tai myöhemmin syvällisen epätasapainon ja epävakauden tilaan, sekä suureen inhimilliseen kärsimykseen.

Tässä blogissa kokoan liki vuosikymmenen kestäneen tutkimukseni pähkinänkuoreen ja pyrin esittämään sen niin selkeässä ja johdonmukaisessa muodossa kuin suinkin mahdollista.

Jani Laasonen